Szakterületek

Ingatlanjog
Ingatlanjog
adásvételi szerződés
ajándékozási szerződés
bérleti és egyéb használati szerződések készítése,
szerződések véleményezése,
tanácsadás
Közjegyző előtti eljárásokban történő képviselet
Közjegyző előtti eljárásokban történő képviselet
hagyatéki eljárás
fizetési meghagyásos eljárás
előzetes bizonyítás és szakértő kirendelése iránti eljárás
egyéb nemperes eljárások
Örökléssel és végintézkedéssel kapcsolatos ügyek
Örökléssel és végintézkedéssel kapcsolatos ügyek
végrendelet, öröklési szerződés, egyéb okiratok készítése
okiratok véleményezése
hagyatéki eljárásban történő képviselet
tanácsadás
Adatbiztonság, adatvédelem
Adatbiztonság, adatvédelem
GDPR-nak megfelelő dokumentációk elkészítése
meglévő dokumentációk véleményezése
tanácsadás, audit
Földügyek
Földügyek
adásvételi, ajándékozási, haszonbérleti szerződések készítése
osztatlan közös tulajdon felszámolásával kapcsolatos eljárások teljes körű lebonyolítása
Szerződések
Szerződések
családjogi szerződések, megállapodások, egyéb szerződések készítése
szerződések véleményezése
tanácsadás
Cég, egyesület, alapítván
Cég, egyesület, alapítvány
alapítás
módosítás
Családjog
Családjog
szerződések készítése
tanácsadás
Egyéb
Egyéb
bármilyen egyéb jogi kérdésben keressen bizalommal

ADATBIZTONSÁG, ADATVÉDELEM,
INFORMÁCIÓSZABADSÁGGAL KAPCSOLATOS ÜGYEK

Adatbiztonság, adatvédelem

Az elmúlt években egyre nagyobb hangsúly helyeződik a személyes adataink védelmére, köszönhető ez többek között a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendeletének, azaz a GDPR-nak. A Rendeletnek való megfelelés az Adatkezelők számára számos feladatot, kötelezettséget ír elő, melyek között nem minden esetben egyszerű eligazodni, ebben szaktudásommal hathatós segítségére lehetek.

Még mindig általános probléma, hogy az Adatkezelők megelégednek azzal, hogy a GDPR által előírt dokumentumok rendelkezésre állnak ugyan, de azok köszönőviszonyban sincsenek a tényleges adatkezelésekkel, több helyen pedig a jogszabályban előírt szükséges dokumentumok hiányoznak.

Amennyiben szeretné, hogy adatkezelése megfeleljen a hatályos előírásoknak, úgy keressen bizalommal.

Szolgáltatások

 • szervezetek adatvédelmi átvilágítása, hiányosságok feltárása, hibalista elkészítése
 • kockázatfelmérés, adatvédelmi audit
 • egyedi, az adott vállalkozásra szabott adatkezelési tájékoztató elkészítése
 • adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
 • adatvédelmi hatásvizsgálat
 • adatfeldolgozói szerződések elkészítése
 • érdekmérlegelési teszt elkészítése
 • incidenskezelés
 • adatvédelmi tudatosítás, képzés
 • DPO feladatok ellátása
 • tanácsadás (telefonon és online is)

Információszabadsággal kapcsolatos ügyek

Közérdekű adatigénylést kapott, és nem tudja, hogy mihez kezdjen vele, vagy éppen szeretne közérdekű adatot igényelni, de nem tudja, hogyan kezdjen bele, netán közérdekű adatigénylését elutasították. Ha ilyen, vagy ehhez hasonló problémája van, keressen a honlapon található elérhetőségeim valamelyikén.

adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász